"Naša práca nás baví,
vaša spokojnosť nás ale
posúva ďalej."